Главина за диск – АДУ; Elvorti

Съответни номера: БДМ-5.00.00.000СБ

Съвместими модели: дискова брана АДУ; Elvorti