Стълбец АДУ; Elvorti

Съответни номера: БДМ 55.01.21.00; УР-101.00.000

Съвместими модели: дискова брана АДУ; Elvorti