Човка за апарата John Deere

Съответни номера: AE32450.00; AE32450; AE48700

Съвместими модели: John Deere 219, 221, 224, 330, 332, 336, 339, 342, 346, 349, 359, 456, 459, 466