Беларус

Трактори Беларус – МТЗ-80/82, МТЗ-900/952, МТЗ-1025, МТЗ-1221

MTZ-952

У нас, МТЗ се свързва основно с марката трактори Беларус и по-специално сериите: МТЗ-80/82, МТЗ-900/952, МТЗ-1025 и МТЗ-1221. Тези трактори, в комбинация с прикаченото към тях навесно и полунавесно оборудване, са конструирани да изпълняват голямо разнообразие от дейности в селското стопанство – предсеитбена отбработка на почвата, сеитба, междуредова обработка на окопни култури, а също така при производството на фураж и за прибиране на селскотопанската продукция, преноса и свързаните с него товаро-разтоварни дейности.

 • Беларус МТЗ-80, МТЗ-82, ТК-80, ТК-82 (тук спадат и сглобяваните в Карловския тракторен завод трактори ТК-80/82 Болгар) – е базовият модел от това семейство трактори, сглобяван от 1974 г. до сега. Това е универсален колесен трактор със заден или и преден задвижващ мост от теглителен клас 1.4, оборудван с четирицилиндров, дизелов двигател Д-240 или Д-243 с мощност от 78 hp.
 • Беларус МТЗ-900, МТЗ-920, МТЗ-950, МТЗ-952 – са колесни трактори за универсална почвообработка, със заден или и преден задвижващ мост от теглителен клас 1.4. Това са машини, които надграждат по-старите МТЗ-80/82 и се характеризират с: четирицилиндров дизелов двигател Д-245 с турбокомпресор и мощност от 89 hp до 95 hp, трансмисия със синхронизирана скоростна кутия и ходонамалител, хидростатично кормилно управление с помпа дозатор и цилиндър, както и осъвременена кабина, отговаряща на изисвкванията на ЕС и ОИСР, предлагаща сигурност и повишен комфорт за оператора.
 • Беларус МТЗ-1025 – тракторите от тази серия обединяват характеристиките на тези от серия 900/952, но в комбинация с нова, по-мощна трансмисия, която осигурява на машината и по-висок теглителен клас 2.0.
 • Беларус МТЗ-1221 – машините от тази серия използват мощната трансмисия на МТЗ-1025, като в допълнение към нея са оборудвани с по-големият, шест-цилиндров редови дизелов двигател Д-260, с турбокомпресор осигуряващ допълнителна мощност до 130 hp.

Индексът .2 в края на модификацията обозначава осъвременена версия на съответния модел, където са направени едно или повече от следните подобрения:

 • преден задвижващ мост CARRARO с планетарни редуктори (при тракторите с два задвижващи моста);
 • кабина, капак на двигателя и калници с осъвременен дизайн.

Индексът .3 обозначава монтирането на двигател с допълнителното означение S2, отговарящ на екологичните изисквания евро-2 на Директива 2000/25/EC, хидростатично кормилно управление с помпа дозатор и цилиндър и кабина, капаци и калници с осъвременен дизайн.

Индексът .4 се отнася до въвеждането на двигателите Д-245.43S3А (МТЗ-920.4) и Д-245.5S3A (МТЗ-952.4) с променена common rail горивна система и интерколер, отговарящи на екологичните изисквания евро-3, както и хидростатично кормилно управление с помпа дозатор и цилиндър, кабина, капаци и калници с осъвременен дизайн.

Каталози за тракторите Беларус (МТЗ) – намерете изображение и каталожен номер на търсената от Вас част:

 1. Двигатели Д-240 и Д-243
 2. Двигател Д-245
 3. Двигатели Д-245.43S3A и Д-245.5S3A
 4. Трактори МТЗ-80 и МТЗ-82
 5. Трактори МТЗ-900/952, МТЗ-900./952.2 и МТЗ-900.3/952.3
 6. Трактори МТЗ-920.4/952.4
 7. Трактор МТЗ-1025.4
 8. Трактор МТЗ-1221